Sách Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Trợ Cấp, Phụ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế & Quy Trình Hạch Toán Các Khoản Chi Phí Phải Trả Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Để giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật và áp dụng các chính mới của Nhà nước, Nhà xuất bản Lao Động liên kết với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách: “Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Trợ Cấp, Phụ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế & Quy Trình Hạch Toán Các Khoản Chi Phí Phải Trả Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động”

Vấn đề cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương, thúc đẩy lao động sáng tạo, hăng say trong công việc hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Nhà nước hiện nay. Do vậy, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản mới về chính sách tiền lương; trợ cấp, phụ cấp; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cụ thể: Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13-05-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22-06-2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động; Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26-05-2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;...
Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ & QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHẢI TRẢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Sách Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Trợ Cấp, Phụ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế & Quy Trình Hạch Toán Các Khoản Chi Phí Phải Trả Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động

Nội dung cuốn sách Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Trợ Cấp, Phụ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế & Quy Trình Hạch Toán Các Khoản Chi Phí Phải Trả Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Chính sách tiền lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (bao gồm mức lương cơ sở, hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm, mức lương tối thiểu vùng, cách tính tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm);
Phần thứ hai. Chính sách mới về trợ cấp, phụ cấp;
Phần thứ ba. Chính sách mới về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
Phần thứ tư. Hướng dẫn quy trình, hạch toán các khoản chi phí phải trả cho công chức, viên chức và người lao động (bao gồm quy trình xây dựng thang lương, bảng lương; những giấy tờ cần thiết để đưa các chi phí tiền lương, thưởng, trợ cấp vào chi phí phải trả hợp lý; cách hạch toán chi phí phải trả cho người lao động trong đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp;
Phần thứ năm. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành. 
Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 19 x 27, Giá bìa 350.000 đ/ cuốn, CK - 40%
Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và tất cả các bạn đọc.
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com


 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook