Sách Tìm hiểu luật thanh niên - điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ mà thanh niên - đoàn viên thanh niên cần có, cũng như nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Tìm hiểu luật thanh niên - điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong xu thế toàn cầu hóa, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn. Với đặc tính trẻ trung, năng động, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên  Việt Nam vẫn sẽ là đội ngũ tiên phong của Đảng trong thực hiện đường lối, chính sách phát triển của đất nước.
Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản và phát hành cuốn sách: TÌM HIỂU LUẬT THANH NIÊN - ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH


Sách Tìm hiểu luật thanh niên - điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Phần thứ ba. Hướng dẫn hoạt động của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018-2022
Phần thứ tư. Điều lệ đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh và quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng đội tntp hồ chí minh giai đoạn 2018 - 2023
Phần thứ năm. Nghiệp vụ và kỹ năng cán bộ đoàn, hội cần biết
Phần thứ sáu. Nghị định hướng dẫn luật thanh niên

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook