SÁCH NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC  THAM GIA ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cán bộ công đoàn phải là người am hiểu pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; có kỹ năng vận động, tập hợp, tổ chức hoạt động; kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể...
Nhằm giúp cán bộ công đoàn cập nhật kịp thời những quy định mới nhất liên quan đến pháp luật lao động, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:
NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC  THAM GIA ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, hiệu lực từ 01/01/2021)

SÁCH NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC  THAM GIA ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cuốn sách bao gồm những nội dung như sau:
Phần thứ nhất. Một số quy định về quyền, trách nhiệm và hoạt động của tổ chức công đoàn;
Phần thứ hai. Công đoàn trong việc hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động;
Phần thứ ba. Công đoàn trong việc thực hiện đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước  lao động tập thể;
Phần thứ tư.  Công đoàn trong việc tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát thực hiện thang lương bảng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
Phần thứ năm.  Công đoàn tham gia xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;
Phần thứ sáu.  Công đoàn tham gia thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở làm việc;
Phần thứ bảy.  Công đoàn tham gia thực hiện bảo vệ lao động nữ và bình đẳng giới;
Phần thứ tám.  Công đoàn tham gia thực hiện bảo vệ lao động chưa thành niên và một số lao động khác;
Phần thứ chín.  Công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi người lao động về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;
Phần thứ mười. Công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động;
Phần thứ mười một. Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài.

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook