Sách Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn - Các Giải Pháp Đảm Bảo Việc Làm Bền Vững, Nâng Cao Mức Sống, Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Của Công Nhân Lao Động

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của người lao động, cán bộ công đoàn phải là người am hiểu pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; có kỹ năng vận động, tập hợp, tổ chức hoạt động; kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể...
Nhằm giúp cán bộ công đoàn cập nhật kịp thời những quy định mới nhất liên quan đến pháp luật lao động… . Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn Sách:
Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn - Các Giải Pháp Đảm Bảo Việc Làm Bền Vững, Nâng Cao Mức Sống, Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Của Công Nhân Lao Động

Sách Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn - Các Giải Pháp Đảm Bảo Việc Làm Bền Vững, Nâng Cao Mức Sống, Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Của Công Nhân Lao Động

       Cuốn sách bao gồm những nội dung như sau:
Phần thứ nhất. Đổi mới công tác tổ chức, đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
Phần thứ hai.  Một số quy định về quyền, trách nhiệm và hoạt động của tổ chức công đoàn
Phần thứ ba. Hướng dẫn, tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động
Phần thứ tư. Thực hiện đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Phần thứ năm. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động  xây dựng và giám sát thực hiện thang lương bảng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Phần thứ sáu. Công đoàn tham gia xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Phần thứ bảy. Tham gia thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở làm việc    
Phần thứ tám. Tham gia thực hiện bảo vệ lao động nữ và bình đẳng giới    
Phần thứ chín. Tham gia thực hiện bảo vệ lao động chưa thành niên và một số lao động khác
Phần thứ mười. Tham gia bảo vệ quyền lợi người lao động về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp
Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản quý IV/2021    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook