Sách Bộ Luật Lao Động (Việt - Anh - Hoa) Luật Người Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Lao Động

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 295.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Bộ Luật Lao Động (Việt - Anh - Hoa) Luật Người Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Lao Động (Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021) 

Ngày 20/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động mới 2019 có rất nhiều điểm mới tiệm cận hơn với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế cơ bản, đồng thời cố gắng dung hòa quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động. 
Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV cũng thông qua Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 có nhiều điểm mới về quyền lợi của người lao động. Luật có hiệu lực từ 01/01/2022.
Thời gian gần đây, Chính phủ cũng ban hành các Nghị định liên quan trong lĩnh vực lao động như Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu…
Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có các tài liệu nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (VIỆT - ANH - HOA) LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021)

Sách Bộ Luật Lao Động (Việt - Anh - Hoa) Luật Người Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Lao Động

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 (VIỆT - ANH - HOA) (có hiệu lực từ 01/01/2021)
Phần thứ hai. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG & QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TUỔI NGHỈ HƯU
Phần thứ ba. LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 470 trang, Giá: 450.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2021    


Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook