Sách Quy Định Tiêu Chuẩn, Định Mức, Chế Độ Thu, Chi Quản Lý Tài Chính, Tài Sản Trong Các Cơ Quan Công Đoàn.

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 01-03-2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 4290/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Theo đó, Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
Ngày 01-02-2022, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quyết định 4291/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn. Theo đó, nguyên tắc về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn như sau: căn cứ vào các quy định của Nhà nước, phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức công đoàn; Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản liên quan đến tài chính công đoàn,… Cụ thể như:  Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 01-10-2021 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2021; Hướng dẫn bổ sung số 36/HD-TLĐ ngày 25-10-2021 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022; quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01-10-2021 Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022;…
Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật xuất bản cuốn sách:
Quy Định Tiêu Chuẩn, Định Mức, Chế Độ Thu, Chi Quản Lý Tài Chính, Tài Sản Trong Các Cơ Quan Công Đoàn.

Sách Quy Định Tiêu Chuẩn, Định Mức, Chế Độ Thu, Chi Quản Lý Tài Chính, Tài Sản Trong Các Cơ Quan Công Đoàn.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất. Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ thu, chi quản lý tài chính, tài sản trong các cơ quan công đoàn
Phần thứ hai. Quy chế khen thưởng và xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn
Phần thứ ba. Vai trò của công đoàn trong giải quyết các khiếu nại, tranh chấp
Phần thứ tư. Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thi hành

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2022     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook