Sách chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 400.000₫

- +
Mua hàng

      Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đưa Bộ luật Hình sự đi vào cuộc sống, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Công An Nhân Dân cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Nội dung cuốn sách" Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) do tập thể tác giả TS. Nguyễn Trí Tuệ & TS. Đỗ Đức Hồng Hà biên soạn, được Nhà xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản với phương pháp chỉ dẫn chi tiết từng điều luật, nhằm phổ biến pháp luật và hướng dẫn bạn đọc tra cứu, áp dụng Bộ luật hình sự một các dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả nhất.
Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; khắc phục tình trạng hình sự hoá quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm; quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện; bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh…

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng thời Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc Thi hành Bộ luật hình sự.
Theo đó, Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ có hiệu từ 01 tháng 07 năm 2016. Tuy nhiên, do Bộ luật hình sự 2015 có nhiều sai sót, cần có thời gian sửa chữa, bổ sung, nên Bộ luật này đã bị hoãn thi hành theo quy định tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội.
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 thì Bộ luật Hình sự năm 2015 (bao gồm cả phần sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Nhà xuất bản Công An Nhân Dân cho xuất bản cuốn sách: Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Sách chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015

Sách chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015

Khắc phục những bất cập của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, Quy định pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và thực tiễn áp dụng các quy định này. Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ Luật Hình Sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các quy định này.
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook