Sách những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết vụ án

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Hồng Đức trân trọng giới thiệu cuốn sách: Những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết vụ án. Sách do tác giả Hoàng Tuấn biên soạn, nhằm góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật một cách hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết trong nhân dân, đồng thời phục vụ cho công tác của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở để thực thi đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước,
 “Quyền lực nhà nước (cũng là quyền lực của nhân dân) là thống nhất, không thể phân chia. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp phải được phân công rõ ràng theo chức năng cơ bản của mỗi loại cơ quan: Quyền lập pháp phải do cơ quan lập pháp - Quốc hội - thực hiện; quyền hành pháp phải do cơ quan hành pháp - Chính phủ - thực hiện; quyền tư pháp phải do cơ quan tư pháp - Tòa án - thực hiện”. Tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp phải nhằm mục đích bảo vệ công lý, bảo đảm quyền con người theo quy định của pháp luật.
Hoạt động tư pháp là hoạt động giải quyết các tranh chấp trong xã hội, xử lý các vi phạm pháp luật. Hoạt động đó liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích của con người, của công dân. Vì vậy, trong hoạt động Tư pháp, vi phạm quyền con người, quyền công dân và lợi ích chính đáng có nguy cơ xảy ra rất cao. 
Từ cơ sở lý luận ấy, và với suy nghĩ “Oan” và “Sai” trong tố tụng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với người bị oan, sai trên phương diện tinh thần và vật chất cho người bị oan sai và cho người thân của họ mà còn ảnh hưởng đến niềm tin về việc thực thi pháp luật, về việc đảm bảo công lý, công bằng xã hội và việc phòng ngừa tội phạm.
Nhà xuất bản Hồng Đức liên kết với Trung Tâm Sách Pháp Luật xuất bản cuốn sách:
Những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết vụ án

Sách những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết vụ án

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính sau:
Phần I. Tư Pháp, Lập Pháp Và Hành Pháp – Nghiên Cứu Và Trao Đổi
Phần II. Nâng Cao Chất Lượng Của Đội Ngũ Thực Thi Công Vụ
Phần III. Thực Trạng Những Sai Sót Trong Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Vụ Án Và Việc Rút Kinh Nghiệm Qua Một Số Vụ Án
Phần IV. Quy Định Xử Lý Trách Nhiệm Người Giữ Chức Danh Tư Pháp Trong Tòa Án Nhân Dân Và Một Số Hướng Dẫn, Quyết Định Mới Ban Hành
Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350,000đ/1 cuốn, Giá bán 245.000đ/ cuốn.

Mời bạn đọc tham khảo thêm >>

Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Đây là cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nhằm bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân; bảo vệ chế độ, bảo vệ các quyền, lợi ích của Nhà nước, của công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, so với yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm thì quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp còn có thiếu sót, còn một số vụ việc oan, sai xâm phạm quyền con người...
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, pháp luật về phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp cùng Nhà Xuất bản Thế giới cho xuất bản quyển sách: Quy trình giải quyết các vụ án hình sự 420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự & bộ luật tố tụng hình sự Các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự 

Sách Quy trình giải quyết các vụ án hình sự 420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự

Cuốn sách  gồm các phần chính sau:
Phần I. Quy Trình Giải Quyết Vụ Án Hình Sự
Phần II. Hỏi Đáp Pháp Luật Về Án Hình Sự
Phần III. Hỏi Đáp  Pháp Luật Về Tố Tụng Hình Sự
Phần IV. Văn Bản Pháp Luật Về Công Tác Phòng Chống Oan Sai Bảo Đảm Bồi Thường Cho Người Bị Thiệt Hại Trong Hoạt Động Tố Tụng Hình Sự

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2018.   
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật 
ĐT: 0917.555142  –  0988.304852  –  028.39875351
Website: sachphapluatvn.com  ;  Email: sachphapluatvn.com@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook