Sách So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Vừa qua Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015,  thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

 Việc ban hành Luật Tố tụng hành chính mới không những khắc phục được những hạn chế, bất cập của Luật Tố tụng hành chính năm 2010, mà còn tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho Tòa án giải quyết các vụ án hành chính một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời cũng tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính, cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình trong quá trình tham gia tố tụng hành chính, để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Tố tụng hành chính mới, Nhà xuất bảnThế giới cho xuất bản cuốn sách So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Sách So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Với việc so sánh 372 điều của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2010, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu rút ra những thông tin bổ ích trong nghiên cứu cũng như thuận tiện trong áp dụng khi cần thiết.

Cuốn sách được bố cụ thành 02 phần:

- PHẦN THỨ NHẤT: SO SÁNH-ĐỐI CHIẾU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2010-2015.

- PHẦN THỨ HAI: CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN.                                                                                                                                       

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 480 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2017.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook