TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp cho thanh niên, các cán bộ Đoàn và đông đảo bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về công tác Đoàn hiện nay, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

tìm hiểu các quy định pháp luật dành cho bí thư đoàn

SÁCH TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Phần thứ nhất: Luật Thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện

Phần thứ ba: Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Phần thứ tư: Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phần thứ năm: Chế độ, chính sách đối với thanh niên

Phần thứ sáu: Một số chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với các Bộ

Phần thứ bảy: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28cm, xuất bản quý I/2018, giá 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook