hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá: 350,000đ. NXB. Kinh Tế TP.HCM. In & nộp lưu chiểu quý II/2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook