Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (theo thông tư 107/2017/TT-BTC)

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 298.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước Cuốn Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 
Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:
- Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành Chính Sự Nghiệp, với việc áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta. Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích cho kế toán Hành chính sự nghiệp và đã có sự tương thích khá cao với CMKT công quốc tế (IPSAS). Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế toán do các đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp nâng cao được tính minh bạch và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan.
Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:
- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.
Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản và giới thiệu cuốn sách:
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Theo Thông Tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính)

Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (theo thông tư 107/2017/TT-BTC)

        Nội dung cuốn sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp gồm các phần như sau:
Phần Thứ Nhất: Hệ Thống Chứng Từ Kế Toán Bắt Buộc
Phần Thứ Hai: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
Phần Thứ Ba: Hệ Thống Sổ Kế Toán
Phần Thứ Tư: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quyết Toán
Phần Thứ Năm: Hệ Thống Sơ Đồ Kế Toán
Phần Thứ Sáu: Một Số Ví Dụ Minh Họa
Phần Thứ Bảy: Hệ Thống Chứng Từ Kế Toán Hướng Dẫn
Sách đẹp, khổ 19x27cm, dày 670 trang, Giá bìa: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2017.     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook