Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Hướng Dẫn Về Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước 2021-2022

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 285.000₫

- +
Mua hàng

         Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2020 và được áp dụng từ năm ngân sách 2020.
Trong cuốn sách này đã cập nhật các văn bản mới như:
- Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
- Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-BTC ngày 17/10/2019 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước;
- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 19/02/2019 Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước;
- Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 Hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
        Để kịp thời phổ biến cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức và cá nhân nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản và phát hành cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 – 2022

Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Hướng Dẫn Về Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước 2021-2022
Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Hướng Dẫn Về Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước 2021-2022

         Nội dung cuốn sách gồm 6 phần chính như sau:
- phần thứ nhất. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung)
- phần thứ hai. Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành
- phần thứ ba. Hướng dẫn quản lý ngân quỹ nhà nước - kiểm  soát, thanh toán các khoản thu chi qua kho bạc nhà nước và bằng tiền mặt
- phần thứ tư. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và phân bố ngân sách trung ương năm 2021
- phần thứ năm. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
- phần thứ sáu. Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Sách trình bày đẹp, có độ dày hơn 500 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 425.000đ. Xuất bản quý IV/2021     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook