HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHUYỂN ĐỔI TỪ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NĂM 2018

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Từ năm ngân sách 2018, Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được áp dụng thống nhất. Để triển khai đúng các quy định trong nội dung mới và xử lý chuyển đổi từ mục lục cũ sang mục lục mới, Bộ Tài chính đã ban hành  Công văn 7078/NTC-KBNN ngày 30/05/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của MLNSNN;  Công văn 17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới, Công văn 6232/KBNN-KTNN ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục NSNN hạch toán, xử lý số liệu TABMIS trong thời gian chỉnh lý quyết toán NS 2017...

Để giúp các cơ quan, đơn vị áp dụng đúng quy định của Nhà nước về mục lục ngân sách nhà nước mới; thực hiện đúng các nội dung, chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới... Trung tâm Giới thiệu sách liên kết với Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHUYỂN ĐỔI TỪ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NĂM 2018

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  • Phần thứ nhất: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018;
  • Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của mục lục ngân sách nhà nước;
  • Phần thứ ba: Hướng dẫn chuyển đổi mục lục ngân sách nhà nước và hạch toán, xử lý số liệu.
  • Sách dày 416 trang, khổ 19x27, xuất bản quý I/2018, giá bìa 350.000 đồng/cuốn
  • Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook