hướng dẫn hạch toán kế toán & phương pháp ghi chép chứng từ, sổ sách kế toán dn (theo tt 200/2014/tt-btc)

Giá bìa: 380.000₫
Giá bán: 300.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 524 trang, Giá: 380.000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý II / 2015.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook