hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 420 trang, Giá: 335.000đ. NXB. Tài Chính. In & nộp lưu chiểu quý II/2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook