Sách HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

     Với mục tiêu xây dựng Hệ thống chuẩn mực kế toán công của Việt Nam áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công đảm bảo các yêu cầu hội nhập kinh tế của đất nước; đồng bộ với cải cách, đổi mới chính sách quản lý kinh tế, chính sách quản lý tài chính công của Việt Nam; là cơ sở để cung cấp thông tin tài chính kịp thời, trung thực nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai minh bạch trong quản lý các nguồn lực của Chính phủ. Ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.
      Việc tuân thủ chuẩn mực là thiết yếu trong việc hoàn thành trách nhiệm của người làm công tác kế toán. Nhằm giúp kế toán nắm được những nguyên tắc bắt buộc về thực hành chuyên môn và về đánh giá hiệu quả hoạt động đơn vị. Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM - Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Sách HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM

         Nội dung cuốn sách gồm các nội dung sau:
Phần thứ nhất. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01: TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12: HÀNG TỒN KHO
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17: BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ XƯỞNG VÀ THIẾT BỊ;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31: TÀI SẢN VÔ HÌNH.
Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN HẠCH TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
- DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN;
- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2021    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook