Sách Quy Định Điều Kiện, Trình Tự, Thủ Tục, Hồ Sơ Xét, Công Nhận, Công Bố Và Thu Hồi Quyết Định Công Nhận Địa Phương Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Quốc Gia Về Xã Nông Thôn Mới Sửa Đổi

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua đã giúp nông thôn nước ta khởi sắc rõ rệt, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị, xã hội.
Gần đây Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành các Quyết định, Hướng dẫn mới liên quan đến Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao  như Quyết định  211/QĐ-TTg ngày 01/03/02024 Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…
Nhằm kịp thời tuyên truyền và phổ biến những chính sách và quy định pháp luật mới nhất trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Nông Nghiệp xuất bản cuốn sách: 
Quy Định Điều Kiện, Trình Tự, Thủ Tục, Hồ Sơ Xét, Công Nhận, Công Bố Và Thu Hồi Quyết Định Công Nhận Địa Phương Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Quốc Gia Về Xã Nông Thôn Mới Sửa Đổi 

Sách Quy Định Điều Kiện, Trình Tự, Thủ Tục, Hồ Sơ Xét, Công Nhận, Công Bố Và Thu Hồi Quyết Định Công Nhận Địa Phương Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Quốc Gia Về Xã Nông Thôn Mới Sửa Đổi

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao
Phần thứ hai. Hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao
Phần thứ ba. Quy định về xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395,000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook