Cẩm Nang Pháp Luật - Tra Cứu Tiêu Chuẩn, Định Mức Và Quy Trình Mua Sắm, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Tại Các Cơ Quan Nhà Nước Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Để phát huy hiệu quả của công cụ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong quản lý tài sản công và quản lý chi ngân sách nhà nước, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách: Cẩm Nang Pháp Luật - Tiêu Chuẩn, Định Mức Và Quy Trình Mua Sắm, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Tại Các Cơ Quan Nhà Nước Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý, sử dụng tài sản công và làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị góp phần sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.
Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách:
Cẩm Nang Pháp Luật - Tra Cứu Tiêu Chuẩn, Định Mức Và Quy Trình Mua Sắm, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Tại Các Cơ Quan Nhà Nước Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 

Sách Cẩm Nang Pháp Luật - Tiêu Chuẩn, Định Mức Và Quy Trình Mua Sắm, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Tại Các Cơ Quan Nhà Nước Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công  tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Phần thứ hai. Quy trình mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung  và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên;
Phần thứ ba. Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản công;
Phần thứ tư. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước  và đơn vị sự nghiệp công lập;
Phần thứ năm. Chế độ quản lý, tính khấu hao và hao mòn tài sản cố định;
Phần thứ sáu. Sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
Phần thứ bảy. Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính  đối với các cơ quan nhà nước;
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn. 
Trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc!
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý IV/2021

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook