Sách Luật Kế Toán Và Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Nhất

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất trong công tác kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: "Luật Kế Toán Và Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Nhất". Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh đạo và người phụ trách kế toán doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì công tác kế toán của doanh nghiệp cũng từng bước đi vào phát triển ổn định, vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước. Quá trình hoạt động doanh nghiệp phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh Luật Kế toán, các quy định về chế độ kế toán, chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các chính sách về bảo hiểm lao động, xã hội... Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát thu chi, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả cao.

Vì vậy, việc nắm bắt những quy định mới rất cần thiết, cụ thể như sau: VBHN số 02/VBHN-BTC ngày 14-01-2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kế toán; NĐ số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; TT số 132/2018/TT-BTC ngày 28-12-2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; NĐ số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; NĐ số 41/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; TT số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17-10-2018 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp; VBHN số 4759/VBHN-BLĐTBXH ngày 12-11-2018 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương......

Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách: "LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT". 

Nội dung cuốn sách Luật Kế Toán Và Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Nhất bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. Luật Kế Toán Và Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành;

PHẦN II. Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Và Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành

PHẦN III. Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

PHẦN IV. Hướng Dẫn Chế Độ Quản Lý, Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định

PHẦN V. Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Hóa Đơn Trong Doanh Nghiệp

PHẦN VI. Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội, Tiền Lương Và Trợ Cấp, Phụ Cấp Đối Với Người Lao Động

PHẦN VII. Hoạt Động Thanh Tra, Kiểm Tra Đối Với Doanh Nghiệp Và Quy Trình Kiểm Toán

PHẦN VIII. Hướng Dẫn Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 432 trang, Giá: 450.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2019.

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351

Website: sachphapluat.net ; Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook