Sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán - Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Tài chính trân trọng giới thiệu cuốn sách: Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán: Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán Dành Cho Chủ Tài Khoản Và Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp. Nội dung cuốn sách chủ yếu đề cập đến những vấn đề quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, quản lý thu, quản lý chi  tiêu một số đơn vị đặc thù như trường học, bệnh viện, cơ quan quản lý hành chính. Ngoài ra, cuốn sách đã tổng hợp hệ thống các chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế, các hoạt động sự nghiệp ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để các hoạt động sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường thì phải có phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp. Một trong những biện pháp được quan tâm đó là hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán ở các đơn vị.
Nhằm giúp những người đang giữ cương vị chủ tài khoản và kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

Sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán - Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán

Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán - Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán
Dành Cho Chủ Tài Khoản Và Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Nội dung cuốn sách gồm có 8 chuyên đề như sau:
Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính, tài sản cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
Chuyên đề 2: Phương pháp xây dựng kế hoạch, chế độ quản lý cấp phát các khoản chi hành chính sự nghiệp;
Chuyên đề 3: Nâng cao vai trò quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí;
Chuyên đề 4: Quản lý tạm ứng vốn và kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước;
Chuyên đề 5: Xác định tiêu chuẩn, định mức và quản lý tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp;
Chuyên đề 6: Tiêu chuẩn, định mức và quản lý chi tiêu tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Chuyên đề 7: Quản lý quỹ tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chuyên đề 8: Văn bản pháp luật mới ban hành

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook