điều lệ đảng & văn kiện đảng cộng sản việt nam khóa XII

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 440 trang,bìa cứng. Giá: 350.000đ. NXB. Thế Giới. In & nộp lưu chiểu quý III /2015.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook