Sách Sổ Tay Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Đảng Viên, Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn Sách Sổ Tay Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Đảng Viên, Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã được ban hành như: Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp Ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở, Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thực hiện một số Điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/07/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…
Để các cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn Sách 
Sổ Tay Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Đảng Viên, Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp

Sách Sổ Tay Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Đảng Viên, Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp

Nội dung cuốn Sách Sổ Tay Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Đảng Viên, Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng
Phần thứ hai. Quy định về công tác tổ chức đảng, tổ chức và quản lý cán bộ
Phần thứ ba. Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên
Phần thứ tư. Hướng dẫn về công tác văn thư trong các cơ quan của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội    

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook