sách CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI  BỘ CÁC CẤP

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Để các cán bộ, đảng viên  nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI  BỘ CÁC CẤP

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như:  Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30-10-2020 Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, Quy định  214-QĐ/TW ngày 02-01-2020 Về Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-01-2021 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…
Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI  BỘ CÁC CẤP

sách CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI  BỘ CÁC CẤP

Nội dung sách gồm các phần sau đây:
Phần Thứ Nhất. Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Cán Bộ, Đảng Viên
Phần Thứ Hai. Quy Định Mới Về Tổ Chức Hoạt Động, Tổ Chức Bộ Máy Và Mối Quan Hệ Công Tác Các Cơ Sở Đảng
Phần Thứ Ba. Quy Định Về Tiếp Nhận, Xử Lý Đơn Thư, Giám Sát, Xử Lý Kỷ Luật Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Vi Phạm
Phần Thứ Tư. Quy Định Về Kiểm Điểm, Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Hằng Năm Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Các Cấp
Phần Thứ Năm. Một Số Quy Định Mới Cần Biết Về Văn Bản Và Văn Bản Điện Tử Trong Đảng

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2021    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook