Sách Hướng Dẫn Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tập Thể, Cá Nhân Trong Hệ Thống Chính Trị - Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực, Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Đảng

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã được ban hành như: Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…
Để cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:
“Hướng Dẫn Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tập Thể, Cá Nhân Trong Hệ Thống Chính Trị - Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực, Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Đảng”.

Sách Hướng Dẫn Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tập Thể, Cá Nhân Trong Hệ Thống Chính Trị - Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực, Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Đảng

Nội dung sách gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất. Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với
tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Phần thứ hai. Quy định mới nhất về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phần thứ ba. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của đảng
Phần thứ tư. Hướng dẫn công tác tổ chức trong đảng
Phần thứ năm. Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook