Sách Cẩm Nang Công Tác Đảng - Quy Định Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã được ban hành như: Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/07/2023 về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương…
Để cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:
“Cẩm Nang Công Tác Đảng - Quy Định Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở”.

Sách Cẩm Nang Công Tác Đảng - Quy Định Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở

Nội dung sách gồm các phần sau đây:
Phần thứ  nhất. Hướng dẫn mới về công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ trong đảng
Phần thứ hai. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ
Phần thứ ba. Hỏi đáp về thi hành Điều lệ đảng & xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm
Phần thứ tư. Các bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị & tại các sự kiện quan trọng của Đảng
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook