Sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

Giá bìa: 789.000₫
Giá bán: 700.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước Bộ Sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (2 Tập). Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành.

Cuốn sách Phần I: Bao gồm các bài diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, phương hướng và mục tiêu phát triển đất nước, Điều lệ Đảng và diễn văn bế mạc được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ Đại hội VI, VII. VIII, đến Đại hội  IX
Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biên soạn, xuất bản và phát hành bộ sách
Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới – Phần I: Đại hội VI, VII. VIII, IX 

Sách đẹp, khổ 13x19 cm, dày hơn 1,100 trang, Giá: 442.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2019.  

  
Sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới  Sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới – Phần II: Đại hội X, XI, XII  
Cuốn sách Phần II: Bao gồm các bài diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, phương hướng và mục tiêu phát triển đất nước, Điều lệ Đảng và diễn văn bế mạc được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ Đại hội X, XI, đến Đại hội XII 

Sách đẹp, khổ 13x19 cm, dày 1,020 trang, Giá: 347.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2019.     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook