CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ & QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG- KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

     Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiệp vụ công tác Đảng, tổ chức hoạt động trong Đảng...  đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh như Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-07-2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Thi hành Điều lệ đảng, Quy định 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng  về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Thông báo số 13-TB/TW ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên, Hướng dẫn 03-HD/VPTW ngày 06-7-2016 Thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị....

Để góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ & QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG- KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất. Điều lệ đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Quy định mới về chế độ đảng phí và tổ chức hoạt động trong các cơ sở đảng

Phần thứ ba. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Điện thoại liên hệ: 08.39875351 -  0988.304852 - 0903.219739

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook