Cẩm Nang Quản Lý Thu – Chi Tài Chính, Sử Dụng Tài Sản, Dự Án Đầu Tư Và Ướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Dành Cho Xã, Phường , Thị Trấn

Hết Hàng

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam liên kết với Nhà Xuất Bản Tài Chính trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị cuốn sách: “Cẩm Nang Quản Lý Thu – Chi Tài Chính, Sử Dụng Tài Sản, Dự Án Đầu Tư Và Ướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Dành Cho Xã, Phường , Thị Trấn”. Nhằm nâng cao năng lực quản lý thu – chi tài chính, dự án đầu tư, sử dụng tại sản; đồng thời trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán cho các cán bộ đang công tác tại xã, phường, thị trấn.

Công tác quản lý tài chính ngân sách xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân cấp quản lý. Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về quản lý tài chính, sử dụng tài sản, dự án đầu tư, chế độ kế toán tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi khoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân.

Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách: “Cẩm Nang Quản Lý Thu – Chi Tài Chính, Sử Dụng Tài Sản, Dự Án Đầu Tư Và Ướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Dành Cho Xã, Phường , Thị Trấn”
 

Cẩm Nang Quản Lý Thu – Chi Tài Chính, Sử Dụng Tài Sản, Dự Án Đầu Tư Và Ướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Dành Cho Xã, Phường , Thị Trấn

Nội Dung Cuốn Sách Gồm Các Phần Như Sau:
Phần Thứ Nhất: Tổng Quan Về Tài Chính Xã;
Phần Thứ Hai: Quản Lý Thu Ngân Sách Và Thu Tài Chính Khác Của Xã;
Phần Thứ Ba: Quản Lý Chi Ngân Sách Và Chi Tài Chính Khác Của Xã;
Phần Thứ Tư: Quản Lý Tài Chính Dự Án Do Xã Làm Chủ Đầu Tư;
Phần Thứ Năm: Quản Lý Tài Sản Nhà Nước Tại Xã;
Phần Thứ Sáu:  Chế Độ Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Về Sử Dụng Kinh Phí Quản Lý Hành Chính;
Phần Thứ Bảy:  Giao Dịch Hoạt Động Tài Chính Xã Qua Kho Bạc Nhà Nước;
Phần Thứ Tám: Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Sách  Và Các Hoạt Động Tài Chính Khác Ở Xã, Phường, Thị Trấn.

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 335.000 đ/1cuốn

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook