Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Quy định mới về dự toán, phân bổ ngân sách năm 2019.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Quy định mới về dự toán, phân bổ ngân sách năm 2019.

Ngày 09-11-2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 70/2018/QH14 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng, Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, một số văn bản mới quy định về phân bổ ngân sách; kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cũng đã được ban hành. Cụ thể như: Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14-11-2018 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26-11-2018 Ban hành Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05-12-2018 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;…
Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp với Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - QUY ĐỊNH MỚI VỀ DỰ TOÁN, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2019.

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Quy định mới về dự toán, phân bổ ngân sách năm 2019.

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Quy định mới về dự toán, phân bổ ngân sách năm 2019.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất: Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi Mục lục ngân sách cũ sang Mục lục ngân sách mới
Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước
Phần thứ ba: Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
Phần thứ tư: Quy định về dự toán, phân bổ ngân sách năm 2019

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook