NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM (Theo quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017) VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đảng viên, đồng thời để phù hợp với tình hình mới, giải quyết những vướng mắc trong quá trình xử lý kỷ luật đảng viên, ngày 15/11/2017 Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TW quy định về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định này thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ hết sức cần thiết, đang được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Để giúp cán bộ Đảng viên nắm vững được các quy định, nguyên tắc, nghiệp vụ, quy trình cơ bản, áp dụng đúng các biểu mẫu văn bản khi thực hiện nhiệm vụ. Trung Tâm Giới Thiệu Sách phối hợp cùng với Nhà Xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

những quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

“NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM (Theo quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017) VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

Đây là tài liệu rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình công tác của cán bộ Đảng. Để người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng, nội dung cuốn sách được trình bày theo từng phần cụ thể như sau:

Phần thứ nhất. Những quy định về xử lý, kỷ luật Đảng viên vi phạm và luân chuyển cán bộ

Phần thứ hai. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Phần thứ ba. Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Phần thứ tư. Hướng dẫn mới nhất về nghiệp vụ công tác đảng viên (áp dụng cho năm 2018).

Sách dày 400 trang, khổ 19x27, xuất bản quý I/2018, giá bìa 350.000 đồng/cuốn

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook