Sách CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: “CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”. Nhằm giúp Cán bộ kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đạt hiệu quả cao trong công việc. Xác định được các nội dung phát sinh, nguyên tắc hạch toán, sử dụng chứng từ, tài khoản một cách chính xác, đầy đủ nhất; Đồng thời nắm rõ các quy định dành cho kế toán về chế độ tự chi tự chủ tài chính, chế độ tiền lương, chế độ quản lý nguồn vốn ngân sách…

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu, chi tại đơn vị. Bên cạnh đó, công tác Thủ quỹ tưởng chừng như rất đơn giản, tuy nhiên nếu chúng ta không nắm được các nghiệp vụ cơ bản thì cũng rất dễ dàng xảy ra những thiếu sót, gây hậu quả nghiêm trọng. 
Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế cho xuất bản cuốn sách: 
“CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Sách CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. CÔNG TÁC, TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN;
Chương I. Pháp luật về kế toán - Chương II. Nội dung công tác kế toán trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương III. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán - Chương IV. Quy định xử phạt hành vi vi phạm trong công tác kế toán
Phần thứ hai. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP.
Chương I. Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính - Chương II. Nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ - Chương III. Nghiệp vụ kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản - Chương IV. Nghiệp vụ kế toán thanh toán – Chương V. Nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Chương VI. Nghiệp vụ kế toán nguồn kinh phí và các quỹ - Chương VII. Nghiệp vụ kế toán các khoản thu, doanh thu và thu nhập khác - Chương VIII. Nghiệp vụ kế toán các khoản chi phí - Chương IX. Nghiệp vụ kế toán  xác định kết quả hoạt động - Chương X. Nghiệp vụ kế toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn. In và nộp lưu chiểu quý II/2019.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook