Sách Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX

Giá bìa: 415.000₫
Giá bán: 285.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX
Hy vọng cuốn sách giúp ích cho bạn đọc và các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những thế hệ sau hiểu thêm đường lối của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Nhằm góp phần tuyên truyền Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những thế hệ cha, anh đã không tiếc máu xương chiến đấu và đấu tranh giành lại độc lâp. tự do, hòa bình cho dân tộc. Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và phát hành cuốn sách:
Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX

Sách Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX

Nội dung cuốn sách Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX gồm có sáu phần chính:
Phần thứ nhất: Một số ảnh tư liệu về cuộc đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973
Phần thứ hai: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và các nghị định thư quy định cách thức thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973
Phần thứ ba: Đường lối của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
Phần thứ tư: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa  bình ở Việt Nam
Phần thứ năm: Hiệp định Paris 1973, thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX
Phần thứ sáu: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa  bình ở Việt Nam - một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Sách có độ dày 420 trang, khổ 19x27cm, in bìa cứng, xuất bản quý I/2018, giá phát hành 415,000đ/1cuốn

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook