Sách Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Định Về Tuyển Dụng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng

Hết Hàng

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị cuốn sách: Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Định Về Tuyển Dụng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng Trong Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập.
Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực của đường lối thể chế. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, viên chức; quy định về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; và nhiều quy định mới khác... Cụ thể như: Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08-01-2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-9-2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-09-2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 05/2017/TT-BNV NGÀY 15-08-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09-10-2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;...

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức. Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Định Về Tuyển Dụng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng Trong Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập.

Sách: Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Định Về Tuyển Dụng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất: Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn
Phần thứ hai: Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ ba:  Quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và thực hiện chế độ hợp đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ tư: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ năm: Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp
Phần thứ sáu: Quy định về chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Phần thứ bảy: Chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá bìa: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook