Sách Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn Sách "Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, ChínhSách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo". Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng về Luật Giáo dục và văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ chính sách đối với nhà giáo, giảng viên, giáo viên.

Ngày 17-7-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, Nghị định này quy định, chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, bao gồm: thời gian nghỉ hè của nhà giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; học bổng khuyến khích học tập; học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Bên canh đó, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành nhiều văn bản quy định  chế độ chính sách đối với nhà giáo, giảng viên; quy chế thi, tuyển sinh; mẫu bằng tốt nghiệp; tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong các trường học; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Cụ thể như: Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24-01-2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27-07-2020 quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7-5-2020 quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Quyết định số 821/QĐ-BGDĐT ngày 24-3- 2020 quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05-6-2020 quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31-07-2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;…
Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn sách:
Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo

sách Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo

Nội dung cuốn sách Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo bao gồm:
Phần I.  Luật Giáo dục và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần II.  Luật Giáo dục đại học và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần III. Luật Giáo dục nghề nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần IV.  Quy định về quy chế thi, tuyển sinh ở các bậc học
Phần V.  Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp
Phần VI.  Tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong các trường học
Phần VII.  Chế độ chính sách đối với nhà giáo, giảng viên
Phần VIII.  Công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Sách dày 450 trang, In giấy tốt, khổ A4, bìa mềm, giá bìa 395.000đ/cuốn. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook