SÁCH LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (Theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)

Giá bìa: 435.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Với mục tiêu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống. Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
Để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành sao cho phù hợp với quy định của Luật Giáo dục ngày 14/6/2019, Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020), quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020) và một số văn bản quy định khác.
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Giáo dục, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức đã biên tập và xuất bản cuốn sách: LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (Theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)

SÁCH LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (Theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)

Nội dung cuốn sách bao gồm: 
Phần thứ nhất.
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH;
Phần thứ hai. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG  MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC;
Phần thứ ba. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC;
Phần thứ tư. QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP, GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG;
Phần thứ năm. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC;
Phần thứ sáu. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC;
Phần thứ bảy. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC.
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. 

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 435.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook