Sách Cẩm Nang Cho Lãnh Đạo Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên- Kỹ Năng  Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ, Đảm Bảo An Toàn, Tránh Tai Nạn, Thương Tích Trong Trường Học

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Để hỗ trợ cho việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, đồng thời tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục đào tạo, thời gian qua Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo như: Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/06/2022 Về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông…
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn Sách
Cẩm Nang Cho Lãnh Đạo Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên- Kỹ Năng  Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ, Đảm Bảo An Toàn, Tránh Tai Nạn, Thương Tích Trong Trường Học

Sách Cẩm Nang Cho Lãnh Đạo Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên Kỹ Năng  Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ, Đảm Bảo An Toàn, Tránh Tai Nạn, Thương Tích Trong Trường Học

Cuốn Sách Cẩm Nang Cho Lãnh Đạo Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Phần thứ hai. Quy định & kế hoạch thực hiện việc xây dựng trường học đến năm 2025 của ngành giáo dục
Phần thứ ba. Chế độ chính sách mới đối với sinh viên, học sinh
Phần thứ tư. Quy định về đánh giá học viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục
Phần thứ năm. Quy chế tuyển sinh ngành giáo dục mầm non
Phần thứ sáu. Quy định mới về tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục
Phần thứ bảy. Quy định về tuổi nghỉ hưu, danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác & mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức trong các cơ sở giáo dục
Phần thứ tám. Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của bộ giáo dục và đào tạo
Phần thứ chín. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook