Sách Nghiệp Vụ Công Tác Thủ Quỹ- Kế Toán Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

      Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bổ sung kiến thức và kỹ năng về công tác của viên chức kiêm nhiệm thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đối mới hoạt động tài chính, kế toán trường học vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2650/2020/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nhằm góp phần phổ biến kiến thức trên Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp cùng nhà xuất bản Hồng Đức biên soạn cuốn sách: Nghiệp Vụ Công Tác Thủ Quỹ- Kế Toán Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

sách Nghiệp Vụ Công Tác Thủ Quỹ- Kế Toán Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

Cuốn Sách Gồm Những Nội Dung Sau:
Phần Thứ Nhất: Tổng Quan Về Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Và Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân
Phần Thứ Hai: Công Tác Kế Toán - Thủ Quỹ Trong Các Cơ Sở Giáo Dục
Phần Thứ Ba: Cơ Chế Thu, Quản Lý Học Phí Trong Cơ Sở Giáo Dục
Phần Thứ Tư: Quy Định Quản Lý, Khai Thác Vận Hành Và Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Công Chức, Viên Chức, Người Lao Động
Phần Thứ Năm: Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính Và Quy Tắc Ứng Xử Trong Cơ Sở Giáo Dục
Phần Thứ Sáu: Môi Trường Giáo Dục Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Cơ Sở Giáo Dục Thường Xuyên
Phần Thứ Bảy: Nghiệp Vụ Kế Toán Dành Cho Hệ Thống   Trường Học Công Lập
Phần Thứ Tám: Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Tài Chính - Báo Cáo Quyết Toán

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý IV/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook