Sách Cẩm Nang Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Và Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Ngành Giáo Dục

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 269.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước Cuốn Sách Cẩm Nang Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Và Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Ngành Giáo Dục.
Tham nhũng đang là chủ đề nóng đối với mọi quốc gia trên thế giới. Không lĩnh vực nào là ngoại lệ đối với tham nhũng, kể cả đó là các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi xã hội như sức khỏe, thể thao, chính trị,… đối với ngành giáo dục cũng vậy. Thông thường, nguồn lực và ngân sách phân bổ cho giáo dục rất lớn, do đó giáo dục luôn có khuynh hướng cao dẫn đến tham nhũng. Đấu tranh chống tham nhũng trong giáo dục là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp bởi phần lớn liên quan đến cả bên trong lẫn ngoài ngành.
Ngày 31-7-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Theo đó, việc xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Không áp đặt chỉ tiêu thi đưa, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định; Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý;…
Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách 
Cẩm Nang Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Và Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Ngành Giáo Dục

Sách Cẩm Nang Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Và Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Ngành Giáo Dục

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần I. Luật Phòng, chống tham nhũng – Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần II. Luật Khiếu nại – Luật Tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần III. Quy định mới về biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng
Phần IV. Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục góp phần phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí
Phần V. Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2021    
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook