Sách Nhận Diện Và Đấu Tranh Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Để Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc - Nhiệm Vụ Của Mỗi Người Dân Việt Nam

Giá bìa: 365.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Hồng đức cho xuất bản và giới thiệu cuốn sách: “Nhận Diện Và Đấu Tranh Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Để Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc - Nhiệm Vụ Của Mỗi Người Dân Việt Nam”. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm nhận diện rõ những âm mưu và thủ đoạn của các thể lực thù địch và phản động, để cùng chung sức làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, từ đó người đọc rút ra những kinh nghiệm để cùng chung sức bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo Nhà nước, nhân dân ta giành được độc lập, thống nhất Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ. Nhân dân ta, từ khi có Đảng, có Bác Hồ đã được ấm no, hạnh phúc, thoát ra từ thân phận người nô lệ trở thành người tự do, làm chủ bản thân mình, được sống trong cảnh thanh bình, được mưu cầu hạnh phúc.
Thế nhưng các thế lực phản động và thù địch dường như không cam tâm trước sự hòa bình, thịnh vượng và tràn đầy tự do hạnh phúc của một nước Việt Nam độc lập, với chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chúng thực hiện hàng loạt những âm mưu và thủ đoạn tinh vi và thâm độc nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,  xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, gây mất đoàn kết dân tộc gây bất ổn trong đời sống của nhân dân ta…
Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm làm thất bại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ hòa bình, độc lập của đất nước ta, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, đồng thời cung cấp thêm cho quý độc giả những tài liệu tham khảo hữu ích nhằm nhận diện rõ những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch và phản động, để cùng chung sức làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, cùng chung sức bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng phát triển, Nhà xuất bản Hồng đức cho xuất bản cuốn sách: “NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC - NHIỆM VỤ CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM”.

Sách Nhận Diện Và Đấu Tranh Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình

Nội dung của cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần I. Tìm hiểu về vai trò và sự lãnh đạo của Đảng trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước (Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày càng phát triển giàu đẹp, sánh vai các cường quốc khắp năm châu; đồng thời trình bày những ý kiến sắc bén đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực phản động và thù địch, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội).
Phần II. Nhận diện, phòng chống và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch trên mọi lĩnh vực (Trình bày những cách thức nhận diện và những giải pháp phòng chống các mưu toan, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” qua nhiều nghiên cứu sinh động và rõ nét làm hiện rõ những thủ đoạn đã được các thế lực thù địch áp dụng từ trước cho đến nay).
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 430 trang, Giá: 365.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2017.  
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook