Sách Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên & Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XII.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ Đảng viên kịp thời nắm bắt các quy định mới liên quan đến vấn đề công tác cán bộ đảng viên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên & Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XII.

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản, quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng;… Cụ thể như: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28-8-2018 Việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm;

Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên & Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XII.
 

Sách Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên & Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XII.

Sách Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên & Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XII.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất: Các văn kiện của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Phần thứ hai: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Phần thứ ba: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Phần thứ tư: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và kết nạp đảng viên
Phần thứ năm: Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
Phần thứ sáu: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng
Phần thứ bảy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới
Phần thứ tám: Điều lệ Đảng và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, in bìa cứng, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook