Sách Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Kho Bạc Nhà Nước Và Tiêu Chuẩn Định Mức, Công Tác Phí, Chi Tiêu Hội Nghị Mới Nhất

Giá bìa: 365.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Nội dung Nghị định bao gồm: thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP); thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Các thủ tục gồm: Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước…
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-01-2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẫn, định mức sử dụng xe ô tô.
Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước cũng như các tiêu chuẩn định mức, công tác phí, chi tiêu hội nghị. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách
“Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Kho Bạc Nhà Nước Và Tiêu Chuẩn Định Mức, Công Tác Phí, Chi Tiêu Hội Nghị Mới Nhất”

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: 
Phần I. Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành; 
Phần II. Quy Định Về Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Kho Bạc Nhà Nước;
Phần III. Nguyên Tắc Và Nghiệp Vụ Quản Lý Ngân Quỹ Nhà Nước; 
Phần IV. Quy Chế Lập, Thẩm Tra, Quyết Định Kế Hoạch Tài Chính Và Đầu Tư Công Giai Đoạn 2016-2020; 
Phần V. Định Mức Phân Bổ Nguồn Vốn Ngân Sách Và Lập Dự Toán, Quyết Toán Kinh Phí Nhà Nước; 
Phần VI. Hướng Dẫn Hoạt Động Quản Lý Tài Chính Và Công Khai Tài Chính Nhà Nước; 
Phần VII. Quy Định Mới Về Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Tại Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Và Sự Nghiệp Khác; Phần Viii. Tiu Chuẫn, Định Mức Sử Dụng Xe Ô Tô Và Chế Độ Công Tác Phí, Chi Tiêu Hội Nghị.
Nội dung cuốn sách được có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với các cán bộ làm công tác kế toán nhà nước.
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 392 trang, Giá: 365.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2020. 
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook