Sổ Tay Quản Lý An Toàn Thực Phẩm – Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Cơ Sở Sản Xuất Nông, Lâm, Thủy Sản, Trồng Trọt, Chăn Nuôi, Giết Mổ Động Vật, Sơ Chế, Chế Biến, Bao Gói, Bảo Quản Và Lưu Trữ Các Mẫu Thức Ăn Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng, Khách Sạn.

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Sổ Tay Quản Lý An Toàn Thực Phẩm – Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Cơ Sở Sản Xuất Nông, Lâm, Thủy Sản, Trồng Trọt, Chăn Nuôi, Giết Mổ Động Vật, Sơ Chế, Chế Biến, Bao Gói, Bảo Quản Và Lưu Trữ Các Mẫu Thức Ăn Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng, Khách Sạn.

Ngày 29-6-2018, Văn phòng Quốc hội đã thông qua Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH. Văn bản hợp nhất này hợp nhất từ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17-6-2010 của Quốc hội và Luật số 28/2018/QH14 ngày 15-6-2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
Bên cạnh đó, ngày 04-9-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (có hiệu lực thi hành từ ngày 20-10-2018). Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
Sổ Tay Quản Lý An Toàn Thực Phẩm – Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Cơ Sở Sản Xuất Nông, Lâm, Thủy Sản, Trồng Trọt, Chăn Nuôi, Giết Mổ Động Vật, Sơ Chế, Chế Biến, Bao Gói, Bảo Quản Và Lưu Trữ Các Mẫu Thức Ăn Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng, Khách Sạn.

Sổ Tay Quản Lý An Toàn Thực Phẩm – Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Cơ Sở Sản Xuất Nông, Lâm, Thủy Sản, Trồng Trọt, Chăn Nuôi, Giết Mổ Động Vật, Sơ Chế, Chế Biến, Bao Gói, Bảo Quản Và Lưu Trữ Các Mẫu Thức Ăn Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng, Khách Sạn.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Phần thứ ba. Quy định về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm
Phần thứ tư. Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
Phần thứ năm. Quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
Phần thứ sáu. Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
Phần thứ bảy. Quy định về nhãn hàng hóa
Phần thứ tám. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản và lưu trữ các mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn
Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28 cm, giá phát hành 395.000đ/1 quyển. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook