Cuốn Sách: Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018

Hết Hàng 

Giá bìa: 380.000₫
Giá bán: 279.000₫

- +
Mua hàng

Cuốn Sách: Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018 tương ứng với các điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất" của tác giả Quốc Hội, Nhà xuất bản Lao Động, nhằm tiện việc áp dụng các quy định của Luật đất đai hiện hành được thống nhất, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. với mục đích thuận tiện cho thẩm phán, Kiểm sát, Luật sư và giúp những người quan tâm đến lĩnh vực đất đai tra cứu áp dụng Luật đất đai năm 2013.

Cuốn Sách: Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018

Cuốn Sách: Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018

Nội dụng sách bao gồm những chương chính sau:

Chương 1: Quy Định Chung
Chương 2: Quyền Và Trách Nhiệm Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai 
Chương 3:  Địa Giới Hành Chính Và Điều Tra Cơ Bản Về Đất Đai 
Chương 4:  Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
Chương 5: Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất 
Chương 6: Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư
Mục 1. Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất
Mục 2. Bồi Thường Về Đất, Hỗ Trợ Và Tái Định Cư 
Mục 3. Bồi Thường Thiệt Hại Về Tài Sản, Về Sản Xuất, Kinh Doanh 
Chương 7: Đăng Ký Đất Đai, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất 
Chương 8 : Tài Chính Về Đất Đai, Giá Đất Và Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất 
Chương 9 : Hệ Thống Thông Tin Đất Đai Và Cơ Sở Dữ Liệu Đất Đai
Chương 10 : Chế Độ Sử Dụng Các Loại Đất
Chương 11: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng Đất 
Chương 12: Thủ Tục Hành Chính Về Đất Đai 
Chương 13 : Giám Sát, Thanh Tra, Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại,  Tố Cáo Và Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Đất Đai
Chương 14: Điều Khoản Thi Hành

Sách có độ dày gần 500 trang, in khổ 20 x 28, giấy FO INDO chất lượng cao. Giá phát hành 380.000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý II/2018.  

Mời bạn đọc tham khảo thêm >>

Nhà xuất bản Lao Động xuất bản Cuốn Sách: Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiện Nay do TS. Phạm Thị Hương Lan biên soạn với mong muốn đem đến cho độc giả cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác hòa giải nói chung và hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất nói riêng ở nước ta hiện nay.

sách: Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiện Nay

Hòa giải là biểu hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Về bản chất hòa giải nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; tăng cường tình đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng; kịp thời giải quyết những xích mích, mâu thuẫn ở cơ sở; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giảm bớt vụ việc phải đưa lên Tòa án nhân dân hoặc UBND các cấp giải quyết, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân. 
Với ý nghĩa cao đẹp và vai trò quan trọng nên công tác hòa giải luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm động viên, khuyến khích, nhân dân đồng tình ủng hộ. Sự ghi nhận tại Điều 127 Hiến pháp năm 1992: “Ở cơ sở, thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật”. Quy định pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay còn nhiều hạn chế nhất định cần phải tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với thực tế như: trình tự, thủ tục, thành phần tham gia hòa giải ở cơ sở, ở UBND cấp xã, hiệu lực thi hành các văn bản công nhận hòa giải thành, quy trình tố tụng hòa giải ở tòa án.  Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu nội dung về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, chúng tôi xuất bản cuốn sách: Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiện Nay do TS. Phạm Thị Hương Lan biên soạn với mong muốn đem đến cho độc giả cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác hòa giải nói chung và hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất nói riêng ở nước ta hiện nay.
Sách có độ dày gần 400 trang, in khổ 19 x 27, giấy FO INDO, chất lượng cao. Giá phát hành 365.000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.  Mời bạn đọc tham khảo thêm >> SÁCH CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013-2015

SÁCH CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013-2015

Sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai và các văn bản hướng dẫn

Luật đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-07-2014. Luật đất đai năm 2013 đã có sự kế thừa và phát triển Luật đất đai 2013 (sửa đổi bổ sung năm 2009), thể chế hóa hiến pháp năm 2013 và chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, công cụ pháp lý phục vụ giải quyết các tranh chấp đất đai, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
Cuốn sách đã thống kê, tập hợp và xắp xếp các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 tương ứng với từng điều khoản. Các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng trong cuốn sách là những văn bản mới nhất, có hiệu lực thi hành cho đến ngày cuốn sách này được xuất bản. Ban biên soạn cuốn sách nêu trên. Rất mong nhận được thêm các ý kiến của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn. 
Nội dụng sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I: Những quy định chung
Phần II: Quyền trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai
Phần III: Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai
Phần IV: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Phần V: Giao đất ,cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất
Phân VI:Thu hồi đất ,trưng dụng đất,bồi thường hỗ trợ tái định cư
Phần VII: Đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hưu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Phần VIII: Tài chính về đất đai ,giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất
Phần IX: Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
Phần X: Chế độ sử dụng các loại đất
Phần XI:Thủ tục hành chính về đất đai
Phần XII:Giám sát ,thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu lại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2017.     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com


  
 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook