Niên Giám Quốc Hội- Chính Phủ Khóa XIV Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016 - 2021

Giá bìa: 860.000₫
Giá bán: 850.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn Sách: Niên Giám Quốc Hội- Chính Phủ Khóa XIV. 

Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016 - 2021,

Cuốn sách do Nhà xuất bản Thông Tấn Xã Việt Nam xuất bản quý II năm 2017

Sách Niên Giám Quốc Hội- Chính Phủ Khóa XIV Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016 - 2021

Niên Giám Quốc Hội- Chính Phủ Khóa XIV HĐND-UBND Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016 - 2021 

Sách Niên Giám Quốc Hội- Chính Phủ Khóa XIV Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016 - 2021

Sách Niên Giám Quốc Hội- Chính Phủ Khóa XIV Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016 - 2021

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, bìa cứng, hình ảnh màu, dày 1,800 trang, Giá: 960.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2017.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật-Kinh Tế ĐT: 0988.304852 - 0903.219739 - 028.39875351

Website: sachphapluat.net    ;    Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook