Sách Quy Định Về Chuẩn Hiệu Trưởng, Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Và Chính Sách Quản Lý Tài Chính Trong Trường Học.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu cuốn sách: Quy Định Về Chuẩn Hiệu Trưởng, Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Và Chính Sách Quản Lý Tài Chính Trong Trường Học. Nhằm giúp Quý Cơ quan, Đơn vị ngành giáo dục, đào tạo và Quý khách hàng thân thiết nắm bắt những quy định mới trong công tác đổi mới phát triển của ngành giáo dục - đào tạo. Đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan ban ngành liên quan và tất cả bạn đọc.
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đổi mới phát triển của ngành giáo dục – đào tạo. Phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế là cách phát triển nhanh nhất đưa nền giáo dục nước ta tiến kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, đội ngũ các hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục hằng ngày phải xử lý rất nhiều công việc trong công tác quản lý nhà trường. Để thực hiện nhiệm vụ đó, người cán bộ quản lý phải có hiểu biết vững vàng về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục.
Trong cuốn sách này đã cập nhật các Thông tư và Nghị định mới như:
- Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống các trường công lập. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. Việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng nhằm mục đích làm căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Nghị Quyết số 104/NQ-CP ngày 08-8-2018 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018 đã ban hành chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
- Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày10-03-2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22-8-2018 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16-04-2018 Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
- Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15-06-2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06-06-2018 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30-3-2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26-7-2018 Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Nhằm giúp Quý Cơ quan, Đơn vị nắm bắt kịp thời những quy định mới nêu trên. Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản cuốn sách: 
Quy Định Về Chuẩn Hiệu Trưởng, Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Và Chính Sách Quản Lý Tài Chính Trong Trường Học.

 Sách Quy Định Về Chuẩn Hiệu Trưởng, Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Và Chính Sách Quản Lý Tài Chính Trong Trường Học.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Quy Định Về Chuẩn Hiệu Trưởng Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Và Chuẩn Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Của Nhà Giáo
Phần II. Quy Định Về Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Đối Với Giáo Viên Và Viên Chức Giảng Dạy Trong Trường Học
Phần III. Quy Định Mới Về Quản Lý, Tổ Chức Và Hoạt Động Ngành Giáo Dục
Phần IV. Quy Chế Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nhà Giáo Và Cán Bộ Quản Lý Ngành Giáo Dục
Phần V. Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Trong Cơ Sở Giáo Dục Và Các Đề Án Về Môi Trường Giáo Dục An Toàn, Lành Mạnh, Thân Thiện, Phòng, Chống Bạo Lực
Phần VI. Công Tác Kiểm Tra, Thanh Tra Và Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục
Phần VII. Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Tài Chính Và Sử Dụng Kinh Phí Hoạt Động Ngành Giáo Dục

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2018.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook