Sách Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Dùng Trong Trường Học

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành, quyết định, thi hành đều gắn liền với văn bản, cũng có nghĩa là gắn liền việc soạn thảo, ban hành và tổ chức sử dụng văn bản. Vì vậy việc soạn thảo văn bản và xử lý văn bản là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng là công việc không ít khó khăn. Để có tài liệu phục vụ lãnh đạo, cán bộ viên chức ngành giáo dục tìm hiểu về vấn đề này, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Dùng Trong Trường Học

sách: Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Dùng Trong Trường Học

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc các hội nghị, các ngày lễ lớn trong trường học đã được sử dụng trong thực tế, cũng như các mẫu văn bản về tài chính, hành chính, mẫu văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho giáo viên, sinh viên học sinh theo đúng quy định, nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ viên chức các trường học, các cơ sở giáo dục thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các mẫu soạn thảo tại cơ quan tổ chức mình...
Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Quy Định Soạn Thảo, Ban Hành, Hợp Nhất, Pháp Điển, Kiểm Tra, Xử Lý, Rà Soát, Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Phần Thứ Hai. Mẫu Văn Bản Hành Chính Thường Dùng Trong Trường Học
Phần Thứ Ba. Mẫu Biểu Tài Chính Kế Toán
Phần Thứ Tư. Mẫu Liên Quan Đến Chế Độ  Chính Sách, Việc Làm Của Giáo Viên
Phần Thứ Năm. Mẫu Văn Bản Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên
Phần Thứ Sáu. Mẫu Văn Bản Kiểm Tra Trong Trường Học
Phần Thứ Bảy. Bài Diễn Văn, Phát Biểu, Thư Từ Thường Dùng Trong Trường Học
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Xuất bản quý III/2019.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook